Assessoria jurídica

A Ratio Summa prestem assessorament i assistència especialitzada per fer front a tot tipus de tràmits i problemes legals. A la nostra assessoria jurídica a Granollers els seus drets estaran en les millors mans, amb atenció professional i totalment personalitzada, per donar resposta a les seves veritables necessitats. Informi's sense compromís sobre els nostres serveis jurídics.

Assessoria jurídica a Granollers

Assessorament jurídic y Dret mercantil, civil, laboral, administratiu i penal

 • Societats: constitució i adquisició de tot tipus de societats, modificacions estatutàries i estructurals (fusions/escissions), dissolució i liquidació.
 • Obligacions i contractes mercantils.
 • Reclamació d'impagats.
 • Dret bancari, d'assegurances i del mercat financer.
 • Concurs de creditors.
 • Propietat industrial (patents, marques, models utilitat, dissenys industrials).
 • Competència.
 • Dret de les persones: estat civil, nacionalitat, capacitat.
 • Drets reals: propietat, possessió, tinença, servitud.
 • Dret de família: filiació, matrimoni, parelles de fet, separació, divorci, nul·litat, guarda i custodia, pensions, modificació de mesures.
 • Dret de successions: herències, llegats.
 • Obligacions i contractes entre particulars.
 • Responsabilitat civil: indemnitzacions, danys i perjudicis.
 • Dret internacional privat.
 • Acomiadaments contenciosos.
 • Baixes i accidents laborals.
 • Incapacitats.
 • Responsabilitat patrimonial de l'Administració.
 • Construcció i urbanisme.
 • Ordenances municipals.
 • Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: furt, robatori, usurpació, estafa, apropiació indeguda, insolvència punible, danys.
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors.
 • Delictes societaris.
 • Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.
 • Falsedat documental.
 • Faltes.